Restaureringen

Restaureringen af Skonnerten Bonavista anno 1914

Planen for skonnerten Bonavista er at føre den tilbage til sin oprindelige skikkelse anno 1914. 

Ombygningen er foregået over fire år (2008-12) hvor der var mulighed for at følge med for publikum, således at restaureringsfasen blev et tilgængeligt stykke skibsbygnings- og søfartshistorie

Fortømringen (istandsættelsen) foregik på Eriksens Plads - skibsbygningsplads siden 1855 - og i sig selv er et stykke levende havne-kulturmiljø. Restaureringsarbejdet startede i foråret 2008. Nationalmuseet tegnede kontrakt med Ebbes Bådebyggeri i Marstal om restaureringen.

Når skonnerten en gang er søklar, skal den sejle rundt som repræsentant for den en gang så talrige karakteristiske danske skonnertflåde og som repræsentant for dansk skibsbygningskunst.