Nyt på museet

Bedding ved Eriksens Værft

Bedding, Eriksens Værft

Eriksens Plads med Eriksens Værft er ikke blot et minde om dansk sejlskibsfarts guldalder, men også en virksom og funktionsdygtig bedding. Her tilbyder Marstal Søfartsmuseum, i samarbejde med professionelle og lokale kræfter, beddingssætning til fartøjer.

Se her for flere oplysninger!