Butik

Mellem Kyst og Krig

Print
Rasmus Dahlberg * Gads Forlag 2019 * Indbundet, H: 28,1 cm x B: 23,1 cm, 304 sider * ISBN97-87-12-05857-1
Ingen billede oprettet
kr 349,00
Rabat:
Pris / kg:
Beskrivelse

En kystvagt har til opgave at afpatruljere en stats territorialfarvand, herunder at udføre bl.a. farvandsovervågning, eftersøgning og redning, havmiljøbeskyttelse, fiskeriinspektion og søværts politi- og toldkontrol. I Danmark varetages disse opgaver i dag helt overvejende af Søværnet, men sådan har det ikke altid været.

Mellem kyst og krig fortæller Rasmus Dahlberg historien om Søværnets rolle som dansk kystvagt og de forskellige andre organisationer, som gennem tiden har været engageret i arbejdet med at overvåge farvandet og forhindre ulykker og kriminalitet til søs.

Bogen beskriver også en række forslag til etablering af en dansk kystvagt, som ikke blev realiseret, og den vender blikket mod fremtiden, hvor Søværnet skal fungere i rollen som både krigsflåde og kystvagt.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023