Beddingen, Eriksens Værft

beddingEriksens Plads med Eriksens Værft er ikke blot et minde om dansk sejlskibsfarts guldalder, men også en virksom og funktionsdygtig bedding.  Her tilbyder Marstal Søfartsmuseum beddingssætning af fartøjer op til 20 ts. egenvægt, dybgang for: 2 m og bredde: max 5 m.

Kontakt beddingsmester Tommy Christensen på mobil: +45 24 27 81 39

Beddingstakster for op- og udsætning samt én dags henstående – inkl. spulegrej til rådighed, el (220/380 volt) og op- og udsætning:

Fartøjer:

  • op til 8 m / 26 fod:           1500,- kr.
  • 8 – 10 m / 26 - 33 fod:    2000,- kr.
  • 10 – 12 m / 33 - 39 fod:  2500,- kr.
  • 12 – 14 m / 39 - 46 fod : 3000,- kr.
  • over 14 m / over 46 fod: 3500, - kr.

Efterfølgende henståen på bedding 200,- kr. pr. dag

Det er museets beddingsmester som afgør om et anmeldt fartøj er egnet til opsætning på museets bedding.

Op og udsætning sker på bådejerens egen risiko.

Det er bådejerens ansvar at fjerne evt. miljøfarligt affald, i forbindelse med beddingsarbejdet, på en miljøansvarlig måde.

Bådejeren skal holde området omkring beddingsvogn og skinneanlæg ryddeligt efter beddingsmesterens anvisninger.

Evt. slibning må kun foretages med værktøj med støvopsamling.

Sandblæsning må IKKE foretages på beddingen.

Henstående på beddingen aftales med beddingsmesteren - er andet ikke aftalt regnes et beddingsophold til max. 8 dage inkl. op og udsætningsdagen.

 

OBS! Fartøjsejeren skal stille med fornøden besætning til hjælp ved op- og udsætning, og i øvrigt selv klare op efter beddingsopholdet samt bortskaffe affald!

Beddingen står til rådighed for havnens virksomheder for overhaling og reparationer af fartøjer. Museet anbefaler havnens maritime virksomheder for overhaling og reparation.

 

Beddingen https://shop.marmus.dk/ Marmus

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2022