Bonavista

Bonavista

Skonnerten Bonavista

Søsætningen af Bonavista

Nationalmuseets skonnert Bonavista, en af Marstalflådens talrige New Foundlandsfarere, blev den 13. februar 2008 sat på land på Eriksens Plads i hjemhavnen Marstal. En kontrakt mellem Nationalmuseet og Ebbes Bådebyggeri blev indgået om en fireårig restaureringsopgave.
Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum forestår formidling af projektet.

BONAVISTA blev søsat fra Eriksens Plads i Marstal
pinselørdag den 26. maj 2012 kl. 11.00.

bonavistaTræskibs Sammenslutningen afholdte Pinsestævne 2012 i Marstal med deltagelse af mange skibe. Også mange charterskonnerter fra Tyskland og Holland havde meldte deres ankomst, således, at havnen var fyldt godt op med både store og mindre skibe.

Efter at Bonavista var gledet i søen under stor bevågenhed, har den ligget langs kaj ved Eriksens Plads ud for Marstal Søfartsmuseum. Skonnerten blev i 2000 tilbageholdt for dansk flag af Kulturværdiudvalget. Det er altså Kulturdanmark, der prisværdigt har igangsat processen med A: Køb, B: Istandsættelse (der er fuldført med skrog og dæk, men med manglende rig og aptering) og hertil kommer C: Skibets drift som et sejlende stykke kulturarv.

Det maritime Danmark kan nu glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. 
Den del af arbejdet, der er formidlingsegnet, er tilgængelig for publikum. Skonnerten ligger langs kaj ved Eriksens Plads, Marstal Havn. Noget af arbejdet foregår i Eriksens Værftshal, noget på kajen og ellers om bord naturligvis.
Bonavista-projektet kører i et tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum, en konstellation, der har pågået siden Kulturværdiudvalget erhvervede skonnerten i år 2000.
Driften af skibet finansieres via statsmidler og privat sponsorstøtte fra ommelsboen Claus Skov de første år.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk