Skoletjenesten

Skoletjenesten

Skoletjenesten ved Marstal Søfartsmuseum

 

 

1. Formål

Formålet er at udbrede kendskabet til den danske maritime kulturarv.

Formålet med skoletjenesten ved Marstal Søfartsmuseum er at give børn og unge mennesker mulighed for ved besøg og evt. rundvisning på museet samt ved opgaver og øvelser på museet at skaffe sig kendskab til og indsigt i forholdene i sejlskibsfarten og den nyere mindre skibsfart herunder coasterfarten. Det er museets hensigt, at de besøgende skoleklasser ved målrettet opsøgende arbejde i museets samlinger og aktivitetstilbud erhverver sig en dybere forståelse for betingelserne for søfart og livet om bord.

 

2. Målgrupper

Målgrupperne for skoletjenesten er børn og unge fra ca. 6 år til 18 år. Ved tilbud om emner eller valg af aktiviteter vil museet typisk inddele skoleklasserne i 3 grupper:

1. Indskolingen: 0. – 2. klasse

2. Mellemtrinnet: 3. – 6. klasse

3. Overbygningen: 7. – 10. klasse

Skoletjenesten stiller sig til rådighed med foredrag for besøgende skoleklasser på museet og på Ærøs skoler.

 

3. Adgangsbestemmelser

Marstal Søfartsmuseum er et statsanerkendt museum, og i henhold til Kulturarvsstyrelsen har børn og unge under 18 år gratis adgang til de statslige og statsanerkendte museer.

Under besøget har underviseren ansvaret for klassen og skal holde opsyn med eleverne.

Der bedes tages hensyn til museets øvrige gæster. Vær opmærksom på, at der kan foregå andre aktiviteter og rundvisninger.

Læreren skal følge eleverne i udstillingerne. Hvis eleverne er i stand til at følge retningslinjerne på egen hånd, er de dog velkomne til at gå rundt i udstillingerne alene.

Museets genstande må ikke berøres med mindre andet er angivet.

Det er tilladt at fotografere i museet.

Vedrørende medbragt mad:

Der er mulighed for at indtage medbragt mad og drikkelse ved bordene i museumsgården. I tilfælde af dårligt vejr kan der undtagelsesvis anvises plads til en enkelt klasse ad gangen i klasselokalet under museumsbutikken efter forudgående aftale.

Ved spisning af medbragt mad har klassens lærer ansvar for at der efterfølgende ryddes op og at der ikke efterlades affald på museets område.

 

4. Aktiviteter

Søfartsbog, løs opgaver på museet - inde og ude - og får et dybere kendskab til søfart og sømændenes liv.

Klasselokale

Der er mulighed for, at skoleklasser med deres lærer kan benytte lokalet under museumsbutikken.

Museumsgården

I museumsgården kan man prøve sømandsmæssige discipliner såsom knobbinding, taljeløft og kastelinekast,

Desuden er der mulighed for klatring i mast og på rå.

De yngre kan ”tage på langfart” i rojoller og andre både i gården.

Efterårsarrangement for de yngre årgange: ”Byg en Båd”.

Havneoplevelser

Det er muligt at betragte museumscoasteren Samka, der har fast kajplads lige inden for havneindløbet tæt ved færgen.

Kan du få 13 rigtige?

Opgaver kan hentes på museets hjemmeside: Skoleopgaver

Kursus i Navigation 

For 8-10 klasse er der mulighed for et kursus, hvor man lærer om navigation. Link: Kursus i Navigation  

Jollerne - en transportform i Øhavet

For 5-7 klasse. Indføring i jollernes fremstilling og brug. Link: Jollerne - en transportform i Øhavet

Riggere, reb og tovværk

For 5-7 klasse. Kendskab til tovværk og dets betydning for skibsfarten. Forløb med leg og læring. Link: Riggere, reb og tovværk 

 

5. Praktiske oplysninger

Bestilling af rundvisninger

Bemærk at et alternativ til rundvisning er Søfartsbogen, en opgavebog som med fordel kan anvendes af alle tre målgrupper som introduktion til museets samling. Søfartsbogen koster 25,- Kr. pr. barn.

Ønskes der en rundvisning i museets samlinger, skal dette bestilles på forhånd.

En rundvisning varer cirka en time og finder sted i museets udstillinger. Prisen på en rundvisning kan ses her

Bestilling af rundvisninger skal ske ved henvendelse til Marstal Søfartsmuseum. Det anbefales at bestille i god tid inden besøget.

Når du kontakter museet for at aftale en rundvisning, kan der evt. aftales særlige fokuspunkter eller temaer for rundvisningen.

Telefonisk: +45 6253 2331

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontaktpersoner:

 Erik B. Kromann eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Åbningstider:

1. November – 15. April

Mandag – Lørdag

11:00 – 15:00

16. April - 31. Maj

Alle dage

10:00 - 16:00

Påske

Alle dage

10:00 – 16:00

Juni, Juli og August

Alle dage

09:00 – 17:00

September og Oktober

Alle dage

10:00 – 16:00

Skolebesøg kan i almindelighed kun foregå inden for museets normale åbningstid.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk