Webshop

Mit livs Sejlads

Print
Jørgen Hagen Frederiksen * Bekkers Forlag 2018 * Indbundet, 24,5 cm høj x 17,5 cm bred, s. 176. ISBN: 978-87-88876-42-0
kr 250,00
Rabat:
Pris / kg:
Beskrivelse

Hver gang, Hr. Møller besøgte Svendborg i en af sine talrige KLEM’er, var ankomsten varskoet til Jørgen Frederiksen, så skibsrederen kunne modtages på kajen. Undervejs til det traditionelle besøg på familiegravstedet ved Sct. Jørgens, var Hr. Møller på sightseeing i Rederiets fødeby.

Selvom Hr. Møller var særdeles velorienteret, brugte han altid samværet med sin medarbejder gennem 47 år til at skaffe ny viden om faktuelle forhold. Set i Hr. Møllers og Jørgen Frederiksens kølvandsstriber over livets hav, afdækker bogen hvilken betydning, Hr. Frederiksen har haft på Skibsrederens mange væsentlige beslutninger. Fra de helt store i omlægning til containerisering, til unikke episoder med en pointe om Hr. Møllers sociale engagement.
- Hvordan har vore pensionister det, Frederiksen?
- Vi kan ikke undervise i containere og barakker!
- Har vi ikke råd til at bygge skolen til 40 millioner i
Rantzausminde, skal vi hellere lade være!

At Jørgen Frederiksen har haft en endog meget stor finger med i Rederiets vedvarende interesse for investering i Svendborg, er Mit livs Sejlads en veldokumenteret bekræftelse på. Når Frederiksen drog åp sundkig med museumsskibet Viking, lastet med champagne, rejer og jordbær, måtte selv arkitekter og politikere rette ind efter Rederiets kurs.

At en øsmand dengang havde en pige i hver havn, beretter Jørgen Frederiksen helt uden omsvøb om i håndgribelige detaljer om Østens Piger. Lystige kapitler i sømandens kraftfulde ord. Over tre år har jeg været blind passager på en misundelsesværdig livssejlads. Hop om bord. Det vil du ikke fortryde..!

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2022