Museets bestyrelse

Museets bestyrelse

Formand Ole Wej
Næstformand Nis Kørner

Bestyrelsesmedlemmer
Ebbe Andersen
Marie Kreuter
Inga Thomas
Sven Leerskov Mathiesen 
Anders Johansson

Suppleanter
Steffen Bach 

Christina Kjerulff

Se museets vedtægter her.

 

 

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk